Ekonomi: så att du förstår

Marcus Weeks, 2016.

Boken är aktuell, lättläst och välstrukturerad... en god beskrivning av ekonomiska begrepp som de flesta bör kunna följa och förstå. Bibliotekstjänst, Ulf Viklund

Kapitalism - Aktiehandel - Valutahandel - Konkurrens...

Vad är egentligen ekonomi?

Ekonomi finns överallt. Från mynten i din ficka till stora globala konjunkturer pengar och ekonomi går inte att ignorera.

Vad skulle hända om en bank tryckte fler sedlar? Blir man lyckligare av att vara rik? Vad betyder inflation och deflation?

EKONOMI - SÅ ATT DU FÖRSTÅR förklarar ekonomis­ka och finansiella teorier så att alla kan förstå. Boken utforskar olika områden som pengarnas historia, utbud och efterfrågan, inflation, valuta, sparande, handelsutbyte och kapitalism.

Stora frågor behandlas och med hjälp av grafik, diagram och citat knyts dessa till det vardagliga livet. Svåra ämnen blir enklare, engagerande och stimulerande.

Innehåll:

Visa mig pengarna? Vad är det värt? Gör pengarna så att världen går runt? Kan pengar köpa lycka? Vad har du i fickan?

Boken behandlar både det stora och det lilla, från globalisering till den privata ekonomin. Den tar också upp moraliska aspekter och ekono­mins koppling till miljön. Detta är en guide som alla i ett ekonomiskt samhälle kan lära och ha glädje av.