Java: steg för steg

Jan Skansholm, 2021.

Denna bok är tänkt att passa som kurslitteratur i grundläggande programmeringskurser, till exempel i en första kurs på universitet eller högskolan. På gymnasiet kan den användas i kurserna Programmering 1 och Programmering 2 samt i de matematikkurser som innehåller programmering som ett moment.

Boken passar också för var och en som på egen hand vill lära sig grunderna i programmering, eller för den som redan kan programmera i något annat språk och vill lära sig Java.

Java - steg för steg

  • kräver inga förkunskaper
  • är lättläst och pedagogisk
  • visar hur verktyget JShell kan användas för att underlätta inlärningen
  • innehåller en mängd exempel och övningar
  • beskriver alla grundläggande konstruktioner i Java
  • behandlar objektorienterad programmering med klasser, objekt och arv
  • visar hur texter kan skrivas till och läsas från filer
  • beskriver hur listor och avbildningstabeller kan användas och hur de kan sparas i JSON-format
  • behandlar algoritmer
  • ger en stabil grund för att gå vidare med mer avancerad programmering, till exempel webbprogrammering eller konstruktion av appar.

På bokens webbsida www.studentlitteratur.se/37165 finns kompletterande material, t.ex. lösningar till alla övningsexempel.