Python från början

Jan Skansholm, 2019.

Denna bok är tänkt att passa som kurslitteratur i grundläggande programmeringskurser, till exempel i en första kurs på universitet eller högskolan. På gymnasiet kan den användas i kurserna Programmering 1 och Programmering 2 och i de matematikkurser som innehåller programmering som ett moment. Boken passar också för var och en som på egen hand vill lära sig grunderna i programmering, eller för den som redan kan programmera i något annat språk och vill lära sig Python.

Python från början

 • kräver inga förkunskaper
 • är lättläst och pedagogisk
 • behandlar i stort sett alla konstruktioner i språket i Python
 • beskriver de viktigaste av de moduler som ingår i standarddistributionen
 • lär ut programmering på ett praktiskt sätt, med en mängd exempel och övningar
 • ger en stabil grund för att gå vidare med mer avancerad programmering, till exempel utveckling av program för matematiska och vetenskapliga beräkningar eller program för webbapplikationer
 • går igenom funktioner, moduler och paket
 • beskriver hur man kan använda sig av texter, listor, mängder och avbildningstabeller
 • behandlar objektorienterad programmering med klasser, objekt och arv
 • visar hur man kan läsa och skriva data till och från filer
 • behandlar algoritmer
 • diskuterar felhantering.